Incasso

Beste donateurs,

De afgelopen week hebben wij de incasso met de nieuwe SEPA werkwijze succesvol kunnen uitvoeren. We hebben iedereen van te voren een bericht gestuurd zowel per e-mail als per brief. Toch zijn er veel vragen naar voren gekomen over de incasso. Doordat de vorige penningmeester vanwege SEPA de incasso over 2015 niet heeft kunnen doen zijn er dit jaar twee incasso's gedaan: één over het jaar 2015 en één over het jaar 2016. Utieraard gaan we in januari 2017 voor één jaar incasseren.

Om voor de stichting de kosten zo laag mogelijk te houden verzoeken wij u vriendelijk uw e-mail adres aan ons door te geven zodat we volgend jaar per e-mail de aankondiging van de incasso naar u toe kunnen sturen.

Mochten er vragen zijn over de incasso dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester Ton van Boven, liefst per e-mail penningmeester@meddo.info of 06-21875185.

Share